ISSA Onay Belgesi Sistemi

 • Onay belgesi yalnızca ISSA üyeleri ve mevcut yıl abonelik bedellerini ödemiş olan okullara sunulur;
 • Onay belgesi yetkili ISSA müfettişleri tarafından yapılan başarılı bir denetim üzerine alınır;
 • ISSA Yelken kimlik kartı eğitimi sunabilmek için, okulun en az bir tane yetkili eğitmene sahip olmaya ihtiyacı vardır;
 • Öğrenci, elektronik belge işleme sistemi tarafından işlenmiş YKK kartları için başvurur.
 • Onay belgesi en fazla 5 yıl ya da okulda büyük değişiklikler yapıldıysa veya ISSA tarafından belirtilen diğer haklı sebeplerden dolayı daha kısa süre içerisinde yenilenmek zorundadır.

Onay Belgesi için Denetim

 • Denetim için başvurmak için, kişi ISSA Şef Müfettişi’ne bir sorgulama göndermelidir;
 • Şef Müfettiş denetim tarihini okulla birlikte kararlaştırmalıdır;
 • Denetim ancak, denetim ücreti ISSA banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşebilir;
 • Okul, müfettişin seyahat, yemek ve konaklama masraflarını karşılamakla sorumludur;
 • Müfettiş için tedarik edilen standart konaklama ve yemek, okulun öğrencilerine sunduğunun aynısı olabilir.;
 • ISSA yönetim konseyi tarafından Şef Müfettiş tavsiyesi doğrultusunda onay belgesine hak kazanılır.

Eğitmen Yetkilendirme

 • Bir eğitmen ISSA’nın yetkilendirmesini iki yolla alabilir:
  – bir haftalık eğitmen eğitiminin tamamına katılarak
  – bir günlük dönüşüm eğitimine katılarak (yalnızca 2013’de)
 • Her beş yılda bir eğitmenlerden, güncelleme toplantılarına katılmaları istenir.
 • Ggüncelleme toplantılarının tarihleri ve yerleri ISSA’nın web sitesinde gösterilir;
 • Tam eğitmenin eğitimi. Tam eğitmen eğitiminin tarihleri ve yerleri ISSA’nın web sitesinde yayınlanır;
 • Bir günlük dönüşüm eğitimi:
  – düzenli eğitim için uygun yatın hazır edildiği;
  – suların seyre elverişli ve düzenli deniz eğitimi için uygun olduğu herhangi bir yerde düzenlenebilir.
 • Bir günlük dönüşüm eğitimi yatçılık eğitiminde en az 3 yıl deneyimi olan eğitmenlere sunulur.
 • Dönüşüm kursuna katılan eğitmen kurs için onay belgesi için başvuruda bulunan bir okul tarafından önerilmelidir.
 • Dönüşüm kursları yalnızca 2013 yılında sunulur.
 • Dönüşüm grupları bir seferde 5 eğitmenden daha büyük olamaz.
 • Seyahat, yemek ve konaklama masrafları, dönüşüm eğitimini düzenleyen okul tarafından karşılanır.
 • Mevcut müfettişler listesi ISSA’nın websitesinde yayınlanmalıdır.

Yelken Kimlik Kartları

 • ISSA Yelken Kimlik Kartları, onaylı okullarda çalışan yetkili eğitmenler tarafından çıkarılabilir
 • Yetkili eğitmenler aşağıdaki seviyelerdeki öğrencilerine eğitim ve test sunabilirler
  – Yat Mürettebatı
  – Sahil Kaptanı
  – Açık Deniz Kaptanı
 • Yetkili eğitmenler eğitim sunabilir ama imtihan edemez:
  – Yat Kaptanı
 • Yat Kaptanı için sınavlar yetkili denetmen tarafından yapılabilir.
 • Yetkili yerel denetmenler listesi ISSA websitesinden yayınlanacaktır

Form İşleme Sistemi

 • Tüm Yelken Kimlik başvuru formları okul ve eğitmenine sunulan kullanım talimatına uygun olarak elektronik form işleme sistemi vasıtasıyla işlenebilir.
 • Yelken Kimlik kartları tüm formaliteler tamamlandığında okulun adresine yollanacaktır;
 • Basılan Yelken Kimlik kartları tüm formaliteler tamamlandığı tarihten itibaren 15 işgünü içerisinde gönderilecektir.